ข้อปฏิบัติ
banner 2
banner 1
previous arrow
next arrow

 

1 กุมภาพันธ์ 2567    การนำเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคนิทัศน์
08.30 – 09.00 น.        
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
09.00 – 09.45 น.       
พิธีเปิดการประชุม
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
กล่าวรายงานโดย คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร)
การมอบทุนสนับสนุนการจัดงานและทุนการศึกษา
โดย บริษัท สามารถเกษตรยนต์ จำกัด
กล่าวต้อนรับและให้โอวาท
โดย นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
09.45 – 10.00 น.
การถ่ายภาพหมู่
10.00 – 11.00 น.
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความรู้ เทคโนโลยี การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม : กรณีนวัตกรรมรถตัดอ้อยของ SMKY" โดย ศ.ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ และคุณสามารถ ลี้ธีระนานนท์ บริษัท สามารถเกษตรยนต์ จำกัด
11.00 – 12.20 น.
การนำเสนอโครงงานภาคบรรยายและภาคนิทัศน์ ช่วงที่ 1
(อาหารว่างในห้องประชุม
12.20 – 13.20 น.  
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.20 – 14.40 น.
การนำเสนอโครงงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ช่วงที่ 2
14.40 – 15.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.40 น.  
การนำเสนอโครงงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ช่วงที่ 3
16.40 – 18.00 น. 
การประชุมคณาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ เรื่องการจัดประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 31
18.00 – 21.00 น. 
งานเลี้ยงต้อนรับและมอบธงแก่เจ้าภาพการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 31
 
 
2 กุมภาพันธ์ 2567     การแข่งขันบังคับโดรนทำภารกิจ
08.30 – 09.00 น.        
การลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
09.00 – 10.00 น. 
การรายงานตัวของทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันและการประชุมกติกาการแข่งขัน
10.00 – 11.00 น.
ฝึกซ้อมการบังคับโดรนตามภาระกิจในการแข่งขัน
11.00 – 12.30 น. 
แข่งขันรอบแรก เพื่อคัดทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศให้เหลือ 6 ทีม
12.30 – 13.30 น.    
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.00 น. 
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
15.00 – 15.15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.00 น.  
การมอบของที่ระลึกและเกียรติบัตรให้ตัวแทนของสถาบัน ต่าง ๆ และ หน่วยงานที่ สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการฯ
16.00 – 17.00 น.
พิธีมอบรางวัลให้ผู้ชนะ
17.00 – 17.15 น..
พิธีปิดการประชุม กล่าวปิดการประชุมโดย นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

   กรอกแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

 

สนามแข่งขันทักษะ (โดรนภาระกิจ) งานประชุมโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครังที่ 30 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 2 ก.พ. 2567